E037郭婉祈29P郭婉祈尤果网

E037郭婉祈29P郭婉祈尤果网

却以道眼观之,则求其内也,若但以俗眼观其外,则逐相而迁,何由得其要也。 经言大汗者,非谓邪热自汗大出者也,乃阳气怫热郁结后,得开通发散宣通,则蒸蒸而为汗出,是谓大汗。

仲景载三等阳明,是阳盛阴虚证矣。振,亦耸动,比之于战则无力也。

少阴,谓身痛见少阴沉脉,四肢厥冷也。盖乳者血化所成,不能漏泄,遂结实肿核,其性清寒。

 至于吃药,只用栝蒌散随人虚实参以通顺散、十宣相间服之。或里热极甚,腹满实痛,烦渴谵妄,须可急下者,以大承气汤下之,三一承气汤亦妙也。

若诸喉生疮者,好了吃此药五六服,绝根好矣。或呕吐、或下利,或烦躁、或冷汗出,皆阳虚不足或有之证,均以温补为先,宜四逆汤倍加人参。

每服二十丸,煎黄汤下。 故经曰∶谨熟阴阳,无与众谋。

Leave a Reply